პოლიციელი მოქალაქეს მასზე ქორწინებას აიძულებს
საზოგადოება