აჭარაში 5 სკოლა და 123 კლასი სრულიად დისტანციურ სწავლებაზეა
განათლება