კონფლიქტში მონაწილე თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს
საზოგადოება