ბათუმის მერიამ კორპუსის ნგრევისგან დაზარალებულთათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 61 ბინა გამოყო
პოლიტიკა