ქედაში, აკავრეთას ხეობაში, არქეოლოგიური სამუშაოები დასრულდა
კულტურა