გაყალბებულია PCR ტესტები - დაკვებულია 1 პირი
სამართალი