აჭარაში აკრძალული საქმიანობის ფაქტები გამოვლინდა
სამართალი