გაუქმდება თუ არა თავისუფლების აღკვეთით დასჯა კანაფის დათესვა-მოყვანისთვის?
სამართალი