ამოღებულია 11 ლიტრამდე ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება და 5,5 კგ. ნარკოტიკი - შსს
კრიმინალი