ერთი პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
კრიმინალი