რა რისკებთანაა დაკავშირებული ვაქცინაციის ნელი ტემპი
კორონავირუსი