პირბადის ტარება შესაძლოა, ისევ სავალდებულო გახდეს
ჯანდაცვა