როდის ამოქმედდება სარეალიზაციო ცენტრები მუნიციპალიტეტებში?
პოლიტიკა