მოქალაქეები სამშენებლო კომპანიის წინააღმდეგ
საზოგადოება