ქობულეთის მერიას უსინათლოები მხედველობიდან გამორჩა
საზოგადოება