იცით მწერი, რომელსაც საკუთარ სხეულთან შედარებით ყველაზე დიდი ტვინი აქვს
ეს საინტერესოა