იგეგმება თუ არა ცვლილებები ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით
განათლება