აჭარის მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მ.შ-ი ჰომოფობიური განცხადებებით
საზოგადოება