მაწანწალა ძაღლები - დღემდე გადაუჭრელი პრობლემა
საზოგადოება