რა სიხშირით უნდა ბანაობდეს ბავშვი სხვადასხვა ასაკში
საზოგადოება