დავა ბათუმის უნივერსიტეტსა და საერთო საცხოვრებელში მცხოვრებ ოჯახებს შორის
საზოგადოება