ღურტას საბავშვო ბაღში მოხმდარ სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე საგამოძებო უწყებამ შესწავლა დაიწყო
საზოგადოება