ბაღის გამგეს თანამდებობის დატოვების სურვილი აქვს, თუმცა მთავრობას დასაქმებას სთხოვს
საზოგადოება