დეპუტატი: საბავშვო ბაღის გამგემ თანამდებობა უნდა დატოვოს
პოლიტიკა