ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა
პოლიტიკა