სახელმწიფო ერთი თვის წინ გახსნილ კომპანიას მიწის ნაკვეთს გადასცემს
საზოგადოება