გასულ წელს პროკურატურამ სისხლის სმაართლებრივი დევნა 220 სახელმწიფო მოხელის მიმართ დაიწყო
პოლიტიკა