,სამედიცინო დაწესებულებების მართვის სისტემა და ხარისხი ბათუმში
საზოგადოება