დაკავებულების ბრალეულობა შესაძლოა დამძიმდეს
სამართალი