რეგიონის სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმას მესამე სექტორი იწუნებს
საზოგადოება