საუკეთესო ინდექსის მქონე მუნიციპალიტეტად ბათუმი დასახელდა
პოლიტიკა