სამართალი
სამართალი
გაქურდეს 5 საფლავი, წაიღეს ალუმინის ნაკეთობები - ფაქტზე 2 პირი დააკავეს

მიცვალებულისადმი უპატივცემულობის და საფლავზე არსებული ნივთის ჯგუფურად მართლსაწინააღმდეგო დაუფლების ფაქტებზე...

turi

სამართალი
s
s
s